Xin bấm vào hình để xem


 

   

Quan điểm Đảng Vì Dân

Thái độ cần thiết để bảo vệ chủ quyền đất nước


Chủ quyền một đất nước chỉ có thể được bảo vệ khi chính phủ cùng nhân dân nước đó khẳng định được quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ. Trường hợp của nước ta, chủ quyền đất nước đang bị đe doạ một cách nghiêm trọng, vì Nhà Nước CSVN (NNVN) không có một thái độ thích hợp và một đối sách thích ứng đối với tình trạng xâm lấn của ngoại bang.
Đọc thêm...
   

Đảng Vì Dân Việt Nam

404

Page Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found!

Please notify This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Xin lỗi, trang bạn muốn xem có trở ngại kỹ thuật!

Xin Bạn vui lòng thông thông báo cho người quản lý mạng ở địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Đề cương Việt Nam Mới

Nhận thức và Tâm Thức

Thành khấn anh linh tiền nhân, các anh hùng vị quốc vong thân, các chiến sĩ, nghĩa sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập và bảo vệ tự do cho Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử. Thành khấn vong linh các đồng bào đã oan tử trên đường từ Bắc vượt thoát vào Nam, hay từ Việt Nam vượt biên sang xứ người tìm tự do.

Nguyện cầu hương linh các bậc tiền nhân phò trợ cho dân tộc chúng ta sớm vượt qua khỏi cảnh nhiễu nhương, đau khổ hiện nay, và đất nước Việt Nam sớm trở thành một quốc gia thực sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Đọc thêm...
   
   
   
© ALLROUNDER