Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Quan Điểm của Đảng Vì Dân

Quan niệm, lập trường và đề xuất về những vấn đề đáng quan tâm và cần có sự đồng thuận lớn.

Việt Nam đang bị “chiến tranh sinh học”? Tác giả: webmaster
Hòa giải dân tộc để hóa giải các vấn đề đất nước Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Phải “thoát Cộng” để có thể “thoát Trung" Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: Một đáp ứng thời cuộc Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Chọn thái độ nào khi Trung Quốc gây chiến tranh? Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Biến động biển Đông: Việt Nam cần đối phó ra sao? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Phải có một thái độ mạnh mẽ, dứt khoát với đảng CSVN! Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Sự khẩn thiết về những niềm tin chung Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Sửa đổi Hiến Pháp 1992 là con đường tự cứu cho CSVN Tác giả: Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Hy vọng Xuân này sẽ mới! Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Vì tổ quốc, không nên phân biệt xuất xứ! Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Khi chế độ độc tài chấm dứt... Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Có nên hồi hương tranh đấu? Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Vai trò tôn giáo trong Giải Pháp Việt Nam Tác giả: Trịnh Ngọc Anh (ĐVDVN)
Diễn biến nào sẽ đến với Việt Nam? Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Một con đường tháo gỡ những bế tắc Việt Nam Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Đoàn kết để có thể Cứu Dân Cứu Nước Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Xuống đường phải có YÊU SÁCH Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Hiểm họa xâm lăng, cơ may cứu nước Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Xin cảm ơn Toà án Nhân dân Hà Nội! Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Đại hội XI của đảng CSVN: Lại cũng thế thôi! Tác giả: BravoNgo
Cải thể, Chuyển thể hay Giải Thế? Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Đảng CSVN có thật sự muốn hoà giải và đoàn kết dân tộc? Tác giả: Lâm Thế Nguyên
Không chờ Cộng sản, không chờ Tư Bản! Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Đấu tranh quyết liệt trong tinh thần ôn hòa Tác giả: Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
   
© ALLROUNDER