Xin bấm vào hình để xem

   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Mục này phổ biến nội dung các lời kêu gọi của Đảng Vì Dân Việt Nam kính gửi đồng bào, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, tổ chức đấu tranh, các bạn trẻ Việt Nam cũng như những người lãnh đạo đảng CSVN, bộ đội, cán bộ, công nhân viên NNVN. VPLL rất mong bạn đọc sẽ giúp giới thiệu và quảng bá nội dung những lời kêu gọi này đến bạn hữu ở khắp nơi. Chân thành cảm ơn.

Lời kêu gọi của Đảng Vì Dân Việt Nam Tác giả: VPLL/ĐVDVN
Lời kêu gọi đầu năm Giáp Ngọ của ĐVDVN Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Thư gửi những người đang trăn trở cho vận nước! Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Bà Con Dân Oan hãy tiếp tục biểu tình... Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Hãy tiếp tay Dân Oan giành lại Công Lý! Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Kính gửi bộ đội, cán bộ, công nhân viên CSVN Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Kính gửi những người lãnh đạo CSVN Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Mến gửi các bạn trẻ Việt Nam Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Kính gửi quý vị lãnh đạo tinh thần Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Kính gửi đồng bào Việt Nam Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
   
© ALLROUNDER