Quan điểm Đảng Vì Dân

Vi hiến, tham ô và bất công

 

Ðối với hiện tình nước ta, ba lãnh vực đang có nhiều vấn đề nhức nhối nhất là tình trạng vi hiến, tham ô và bất công.

Sự vi hiến được nhìn thấy qua sự kiện cơ quan Tư pháp truy tố và bỏ tù nhiều người, chỉ vì những người này đã dám lên tiếng nói lên thực trạng xã hội nước nhà và kêu gọi những cải cách rốt ráo; trong khi các hành động đó đều nằm trong khuôn khổ bản Hiến Pháp hiện hành. Bộ Luật Hình sự Việt Nam, thay vì để bảo vệ luật pháp, đã bị thiểu số cầm quyền lợi dụng để bảo vệ quyền lực của họ một cách ích kỷ và ngang ngược. Những nạn nhân tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền, tham ô hay bất công đã bị gán tội phản động và bỏ tù, trong khi chính thực chất những sự đàn áp đó đã mang tính phản động đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đọc thêm...
   

Đề cương Việt Nam Mới

Nhận thức và Tâm Thức

Thành khấn anh linh tiền nhân, các anh hùng vị quốc vong thân, các chiến sĩ, nghĩa sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập và bảo vệ tự do cho Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử. Thành khấn vong linh các đồng bào đã oan tử trên đường từ Bắc vượt thoát vào Nam, hay từ Việt Nam vượt biên sang xứ người tìm tự do.

Nguyện cầu hương linh các bậc tiền nhân phò trợ cho dân tộc chúng ta sớm vượt qua khỏi cảnh nhiễu nhương, đau khổ hiện nay, và đất nước Việt Nam sớm trở thành một quốc gia thực sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Kính gửi bộ đội, cán bộ, công nhân viên CSVN

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Kính gởi toàn thể bộ đội, cán bộ, công nhân viên nhà nước Việt Nam.
 

Thưa quý vị,

Là những người đang góp phần điều hành guồng máy nhà nước, quý vị chắc chắn nhận thức được rằng xã hội nước ta đang có nhiều vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Với sự lãnh đạo của đảng CSVN như hiện nay, đất nước ta có nguy cơ bị khủng hoảng, và rất có thể dẫn đến nội chiến hay đổ máu nếu có biến động xảy ra. Nếu lý thuyết Cộng sản khẳng định rằng “Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh”, thì thực tế sẽ chứng minh thêm rằng “Nơi nào có bất công, nơi đó sẽ có nổi dậy!

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER